Bedømming av gevir.

Da var det tid for et av årets faste begivenheter: bedømming av gevir. Gevirdommer Ove Hagrup Larsen fikk vurdert, målt og veid de fleste storbukkene som jeg har inne til utstopping.

Det er ett gevir som utpeker seg, men det spørs om det holder til Gull. Venter resultatene om ikke lenge.

På bildet Ove Hagrup Larsen og Bjørn Løkkebø.