Dersom du hører at noen har funnet ei død svane, kan du ringe meg?
07.02.11

En kunde av meg har funnet ei sangsvane. Ho låg å fløt på vannet. Han trodde først det var is som lå og fløt men såg etterhvert at det var ei svane. Denne fuglen var så fin at den ville han få preparert.

Etter å sett på fuglen så ser jeg at den har fått endel skader på hode/ øyne etter ørn og kråker som har vært på den. Men dersom det er noen som finner ei anna svane så kan jeg låne hodet og litt av halsen av den og på den måten gjennskape denne flotte fuglen.Dette er flotte fugler som det er viktig å ta vare på både mens de er i live, men også etterpå.

Denne årstida er hard for mange fugler, også for svanene. Det ligger tykk is på vannet og det er ikke lett å finne føde.

Nå har jeg fått fuglen hit og jobber med å sende en søknad til Direktoratet for Naturforvalting slik at han kan få et eierbevis/ tillatelse til å beholde svana. Svaner og andre fredafugler må en søke om tillatesle på før en kan få de preparert. Selv om det var han som fant fuglen så er alt fallvilt av freda fugler statens eiendom som en må søke på for å få beholde. I de 15 åren jeg har vært her i Florø så har vi fått beholde 99% av alle fugler og dyr som vi har søkt på.

Så dersom du hører om ei død svane så håper jeg du tar kontakt. Gå inn på kontaktsiden for tlf/ epost adresse.