Publikum skal få mate fisk, besøk av 4H, ekorn/ oter/ røyskatt/ hauk/ gjøk og sjekk av sjøinntaket.
20.02.12

Vi har nå et prøveprosjekt på gang der publikum skal få fore fisken selv. Dette er en veldig morsom aktivitet, spesielt for barn. Men også vi voksne blir begeistret av rognkallen som svømmer lodrett i vannet og gaper etter mat og blåstålen som spytter sjøvann for å få oppmerksomhet.

Tusen takk til EWOS som har sponset fiskefor til akvariet!

 sam_1097
Men det som er utfordingen for oss er at det setter større krav til renhold og filtrering av bunnen og sjøvannet. Dersom vi mister kontrollen med næringssalter i vannet så vil hele systemet kollapse og vi får vekst av trådalger og slimalger. Derfor skal vi nå prøve ut dette denne våren. Siden økt foring fører til økt arbeid med renhold så har vi satt en pris pr foringsglass, kr 40,-.


sam_1101

Så fikk vi besøk av 4H. Det var en engasjert og hyggelig gjeng. De eldste jobbet med egne oppgavehefter.

sam_1105

De yngre laget fantasifugler og naturbilder. Begge aktivitetene er i regi av Florafauna.

sam_1106

En må være konsentrert når en limer på fjær. Her bruker vi fjær av tiur og røy.

sam_1108

Her har en også brukt hjortepels og revepels. Men det blir fine fugler av det også.

sam_1109

sam_1115

Vi bruker en type leire som ikke krymper eller sprekker når den tørker. Er veldig god å jobbe med.

sam_1116

Naturbildene. Legg merke til den fine gapahuken:-)

sam_1112

Så har jeg fått stoppet ut endel dyr og fugler. Her er noen av de siste dyrene jeg har jobbet med.

sam_1117

sam_1119

sam_1122

sam_1124

sam_1127

sam_1131

sam_1132

sam_1134

sam_1137

sam_1139

sam_1141

sam_1143

sam_1144

sam_1146

Det er nå ca 9mnd siden vi la ut sjøinntaket til akvariet. Systemet har fungert fint men jeg er hele tiden obs på faren på gjenngroing av inntaket. Det største problemet er blåskjell. I enkelte tilfeller har blåskjell tettet igjen slike inntak på noen få mnd.
Vi hadde dykker nede i høst som sjekket rist og inntak. Da så alt fint ut. Takk til Frode Ellingsund for å ta jobben på dugnad!
Men nå måtte vi ta en ny sjekk. Jeg kontaktet Sunnfjord Dykkerservice. De tok oppdraget med en gang og ville sponse oss med jobben. Tusen takk til Even Leirvik!

Som en ser på bildet så er det lite groe, og bare av ufarlige organismer. Han kunne ikke se noe tegn til blåskjell. Da får vi gå utfra at det ikke er blåskjell inne i røret heller. 

sj__vannsinntak_akvariet_002a

Her er Even på vei inn på butikken i Håvågen der Sunnfjord Dykkerservice har kontor. Et litt kjekt bilde siden det var der jeg starte opp med utstopping av dyr for snart 20 år siden. 

Vi avtalte et nytt dykk til høsten.  

__