Dyr som er klare til utlevering.
Kattugle, røyskatt, vandrefalk, mår, hare, orrhøne, lirype og ekorn

14.04.12


KattugleKattugle 


Røyskatt i vinterpels 


Lirype


Vandrefalk


Ekorn


Mår 


Hare


Mår og orrhøne