Takk for fine tilbakemeldinger etter skolebesøk av Vandreutstillingen Biologisk Mangfold.
21.04.12

Helga Slettebak, rektor Halbrend skule:

Eit engasjerande og unikt opplegg der elevane kjem utruleg nært på det som elles blir så vanskeleg å få forklart / vist elles. Flott variasjon i undervisninga, hendig format, enkelt i oppsett og tilgang. Vi kunne nok med fordel ha hatt utstillinga her lenger, evt vore litt betre førebudd, då det blei litt for hektisk"

Kjell Skaaheim, rektor ved Førde Ungdomskule:

 

"Takk for og godt samarbeid om ei flott utstilling. Som du veit var det gode tilbakemeldingar frå elevane og du fekk jo oppleve dette sjølv.
Eg nemnde at alle skulane i kommunen burde få sjå utstillinga. Dersom det blir nokre år mellom, burde det ikkje vere noko problem å sjå ho oppatt. Repetisjon er viktig i all læring.
Utstillinga kunne t.d. rullere på 4 - 6. klassane på barnesteget og deretter på ungdomssteget. Frekevensen kunne t.d. vere kvart 3. år.
Dersom utstillinga vart årleg, kunne ein ha ho fast på eitt årssteg på ungdomsskulen, og då ville det vore nok med ei veke på vår skule".

Det du skriver der Skaaheim håper jeg vi kan få til de neste årene. Vi ønsker at utstillingen skal komme på besøk til alle barne og ungdomsskoler i Sogn og Fjordane.