Hagepark. (Hagen blir planta til litt og litt hvert år)
sam_1423.jpgsam_1505a.jpgsam_1595.jpgsam_1597.jpgsam_1598.jpgsam_1602.jpgsam_1620.jpgsam_1344.jpgsam_1360.jpgsam_1623.jpgsam_1361.jpgsam_1475.jpgsam_1533a09.jpgsam_1605.jpgsam_1533a03.jpgsam_1533a07.jpgsam_1616.jpgsam_1363.jpgsam_1469.jpgsam_1471.jpgsam_1476.jpgsam_1533a08.jpgsam_1533a10.jpgsam_1533a12.jpgsam_1533a13.jpgsam_1365.jpgsam_1470.jpgsam_1473.jpgsam_1533a06.jpgsam_1359.jpgsam_1390.jpgsam_1421.jpgsam_1472.jpgsam_1533a04.jpgsam_1533a26.jpgsam_1593.jpgsam_1614.jpgsam_1625.jpgsam_1392.jpgsam_1415.jpgsam_1427.jpgsam_1477.jpgsam_1478.jpgsam_1599.jpgsam_1601.jpgsam_1603.jpgsam_1604.jpgsam_1618.jpgsam_1391.jpgsam_1533a11.jpgsam_1624.jpgsam_1367.jpgsam_1420.jpgsam_1422.jpgsam_1474.jpgsam_1479.jpgsam_1533a05.jpgsam_1596.jpgsam_1621.jpg