Hageparken er under utbygging. Vi lager til nye blomsterbed hvert år og planter til litt og litt. Målet er å vise et godt spekter av hageplanter som trives i vestlandsklima.

         

         

         

Det flotte hagebordet og blomsterkrukkene har vi fått av Landøy Brimmen Stone fra Værlandet. De er laget av naturstein, av bergartene konglomerat (Picasso)og grønsteinsbreksje (Black Beauty). Begge bergartene tas ut i steinbruddet på Værlandet. Vi forhandler steinprodukter fra dem, så ta bare kontakt med oss om du har spørsmål.