Forprosjekt saltvannsakvarium med makroalger.

I høst ble jeg anbefalt å sette opp et forprosjekt i forbindelse med arbeidet med finansiering av det store akvariet på 25 000L. Dette for å ha et sammenligningsgrunnlag på algevekst og trivsel hos dyr.

1000L kaldt saltvannsakvarium
Nå er akvariet innkjørt. For 2 mnd siden det blr fylt opp med sjø, sand, steiner og alger. I løpet av den tiden og et par måneder frem i tid vil det gradvis bli fylt opp med flere fisk og dyr.

Sjøvannet i akvariet er klart og fargene på alger og dyr er svært vakre. Den blå bakveggen og den hvite sanden forsterker de klare fargene.

Fisk og dyr trives best i akvarier med voksende makroalger. Og det er det som er mitt hovedfokus. Algevekst. Og da vekst av rentvansalger. 

 

 


God kontroll av vannkjemi er viktig for å forstå og regulere det som skjer i akvariet.


God vannbevegelse, lys og riktig temperatur er avgjørende for at dyr og alger skal trives.

 .........................................................................................................................

24.04.09
I dag var jeg ute hos Havlandet marin Yngel og spurte om jeg kunne få noen torskeyngel av dem. Jeg vart innvitert inn og fikk både yngel, fór og gode råd. Takk for det. Jeg har hatt yngel fra dem i akvariet før. Fantastisk kjekk akvariefisk. Den dammer revir og er en tøffing.

Jeg ble med inn i anlegget og fikk velge ut hvor store fisker jeg ville ha. Fiskene som var ca 5 cm passet fint til akvariet. Fisken går i stim i oppdrettskaret og er ganske lys på farge. I akvariet opptrer de ikke i stim men danner revir og jager artsfrender. Så 1 mitt 1000L så passer det med 6 - 8 småtorsk. 

Før fisken skal i akvariet må den aklimatiseres. Det gjør en ved å gradvis tilvenne fisken til akvarievannet. På den måten blir ikke overgangen med temperatur og saltholdighet så stor.

 Så var alt klart. En ny verden for yngelen:-)

 

 .........................................................................................................................