1000L forprosjekt.

Jeg er svært fornøyd med hvordan dyrene tilpasser seg akvariet og hverandre. Det vil etterhvert komme flere dyr og fisker.

Jeg er også svært godt fornøgd med hvordan algene vokser. Spesielt det at jeg klarer å holde de nesten fri for påvekst av andre alger. Makroalgene er rene, klare og friske. Jeg holder veksten nede, men ikke så lav at de sliter. Det vokser nå rugl, havsalat, tare og andre arter jeg ikke klarer å skille på veggene, pumpene og på lys-utsatt rugl. Det lille som finnes av brunsli vokser til ca 2 cm for så å forsvinne. Ikke tegn til derbesia. Men akvariet er bare ca to mnd.

Stankelbeinkrabbe
Akvarium
Pyntekrabbe

 

korstroll