Samarbeid med FN- Sambandet.

På torsdag var jeg innvitert til å delta på en workshop på høgskulen i Sogn og Fjordane for å bidra med vandreutstillingen i et nytt undervisningsopplegg om biologisk mangfold i barnehager.

I forbindelse med Countdown 2010 og FNs internasjonale år for biologisk mangfold arrangerer FN-sambandet Vest et opplæringsprosjekt om naturmangfold i Barnehager i Sogn og Fjordane og Hordaland i 2009, med mulig nasjonal oppfølging i 2010.


På bildet: Monicha Landøy Florafauna, Prosjektleder jane Powell og Informasjonskonsulent Kai Grieg fra FN- Sambandet.

Lokal Forankring.

Prosjektet er basert på filosofien til Lokal Agenda 21 hos Fylkesmannen og vil trene fire, fem og seksåringer og deres lærere i, om og for biologisk mangfold. Dette gjøres gjennom å fokusere på arter i barnehagenes nærhet. Tanken er at barn selv skal utforske naturmangfoldet i sitt nærmiljø. De vil lære fakta om det biologiske mangfoldet. Og de vil bli oppmuntret til å tenke på hva de lokale arten trenger for å leve, hva som eventuelt hindrer overlevelse og hvordan artenes overlevelse er viktig for naturmangfoldet i lokalmiljøet - opplæring for naturmangfold.

Det at jeg fikk være med på dette var veldig kjekt og en stor tillitserklæring. Jeg hadde med meg biologisk mangfold utstillingen som nå har gått som en vandreutstilling i snart to år. Den har vært i Troms og skal snart stilles ut på Jærmuseet ved Stavanger for å så å reise til Lillehammer til våren.

Seminaret gikk ut på at elever og lærere skulle få bli kjent med undervisningsopplegget som jane Powel hadde laget i samarbeid med FN- Sambandet. Etter denne workwhopen skal elever og representanter fra barnehager i Sogndal, Florø og Førde ta med seg ideen tilbake til sine barnehager. Ved selv og delta aktivt og gjøre de samme erfaringene som barna, fikk de nyttig erfaring under samlingen i Sogndal. Blant annet skulle de, med bind for øynene smake på ulike smaksprøver som eple, reke, sild og blåbærsylte og kjenne på dyr og planter.

Det ble mye latter god læring da brikkene med dyr og deler av dyr ble undersøkt kun ved å bruke hånden som øyne. På bildet over skal en av elevene finne ut hvilket dyr han holder i hånden, hvor dette dyret lever og hva det trenger for å overleve. En annen deltaker fikk en utstoppet huggorm i fanget...

Her er sitat fra høgskulen i Sogn og Fjordane si side:

Stort mangfald i førskulelærarutdanninga

Monicha Landøy, jane Powell og Kai Grieg

2010 er FN året for biologisk mangfald. I samband med dette vart øvingslærarar og studentar ved 3.året i førskulelærarutdanninga invitert til ei temaøkt på avdeling for lærarutdanning og idrett.

FN-sambandet Vest arrangerer eit opplæringsprosjekt om naturmangfald i barnehagar i Sogn og Fjordane og Hordaland i 2009 med mogleg nasjonal oppfølging i 2010.

Globalt og lokalt mangfald

Innleiingsvis gav Kai Grieg frå FN-sambandet gav ein rask Presentasjon av kva naturleg og biologisk mangfald er for noko både på verdsbasis og nasjonalt.

jane Powell, som har mastergrad i "envioronmental education", og som har eit stort engasjement for å gjere barnehagebarn merksam på kva innverknad vi har på miljøet, sendte studentane og øvingslærarane utandørs for å samle inn objekt frå nærmiljøet.

Aktivitetsstasjonar

Tilbake i klasserommet vart desse artsbestemt med hjelp av mikroskop og oppslagsverk.

Føle med bind for øyneneI tillegg hadde Monicha Landøy frå Florafauna med seg ei imponerande samling av lokale artar. Det spesielle med samlinga var at her var alt "ope" slik at det var muleg å kjenne på alle artane. Denne samlinga er unik i Noreg, og både museum, skular og barnehagar kan tinge utstillinga.

Neste oppgåve forsamlinga fekk, med bind for auga, var å smake på ein meny frå nærmiljøet: eple, grasløk, sild, reker, blåbærsylte, pære og roastbiff. Hensikta var å identifisere maten og peike på kva desse lokale artane treng for å overleve.

Studentane og øvingslærarane fekk også bruke dei taktile sansane med å kjenne på ulike artar.

Ingen tvil om at denne samlinga var lærerik for alle partar. Studentane skal ut i ein praksisperiode på fire veker og gjennomføre tilsvarende opplegg i barnehagane. -Det er så kjekt og lærerikt med praktiske aktivitetar. Slikt blir det aldri for mykje av, var tilbakemeldinga frå fleire studentar. Øvingslærarane gav også klar tilbakemelding på at dei likte å møte studentane i fagleg aktivitet.