Åpning av maritim næringshage.


Florafauna ble innvitert til å lage til et akvarium for på den måten markere åpning av den nye næringshagen for maritime næringer på Trolleskjæret. 
På hver side av akvariet var det to plastsylindere. I sylingeren til høgre fikk vi en blekksprut fra en fisker. Den var flott. I midten hang et tau med fargerike alger. Blant algene svømte små kutlinger. Under åpningen var blekkspruen veldig aktiv og krabbet opp og ned


 

Eerna Solberg foretok den offisieller åpningen ved å putte en liten torsk fra Havlandet marin Yngel oppi akvariet. Torsken fikk naturligvis navnet Erna. I akvariet var det også kutlinger, kråkebolle, sjøstjerner, anemoner og mange andre smådyr.

    

I sylinderen til venstre hadde vi en blåskjellsamler i midten og store sjøstjerner og solstjerner.

Dagen etter åpningen ble sylindrene tatt ned og dyrene sluppet ut i sjøen igjen. Men akvariet var så fint og så kjekt å jobbe med at det fikk stå hele sommeren.