FN- Sambandet og barnehager.

I dag har ca 50 barn fra barnehager i Florø vært på besøk på verkstedet hos meg. jane Powell fra FN- Sambandet hadde invitert barnehagene for at barna kunne få undervisning om naturmangfold. Se blogg om FN-sambandet.

 

 

 

 

jane fortalt og snakket med barna om hva dyr trenger for å leve. Mat, vann og ly. Om Naturmangfold og habitat. Om hvorfor en storspove har langt nebb og hvorfor en hauk har skarpe klør. Barna fikk se at dyr og fugler har ulike munner og måter å skaffe seg mat.

Så skulle barna se og kjenne på objektene i utstillingen. De skulle velge seg ut tre forskellige munner og tegne det på et ark.