En stor takk til alle som har vært med og bidratt til utstillingen.

Lokal agenda, Fylkeskommunen
Innovasjon Norge
Sunnfjord 2020 ved Stein Kvalsund
Havdyrkerne
Ewos
SFE
Gilde
Nordea
Amfi Florø
INC- gruppen
Aker yards
Sparebanken Vest
Kystmuseet ved Trond Strømgren

Vidar Seim
Gaute Solheim Olsen
Cappelen forlag
Damm forlag
Almater forlag
Bokea Libris
Kom forlag
Tun forlag
Solheim Diesel
Sogn Folkemuseum, Liv Byrkjeland

 

Torvmyrane skule ved Tone Åsrud
Solveig Søbotnen
Harald Lindvik
Havforskningsinstituttet i Bergen 
ved Thomas Wenneck
Vigdis Æsøy
Kjell Lindvik
Svein Hjelmeseth
Hallvard Elven
Lübeck Aquarium ved Thorsten Walter
Helene Jørgensen
Arild Breistøl
Helge Haukeland
Kruse ved Jan Otto Kruse
Odd Seljeseth
Harald Nordnes
Havlandet Forskningslaboratorium
Ståle Edvardsen
Sunnfjord Museum
Massnes Villmarksmuseum
ved Olav Frittun
Eivind Hjellum