Svar på oppgavene finner en ved å se på objektene, bildene eller ved å lese teksten i kasseneOppgaver til utstillingen.

Til utstillingen følger det med oppgaver og spørsmål. Svarene finner en i kassene. Enten i teksten, på bilder eller ved å se på brikkene. 

Last ned oppgaver. Se også lenger nede på siden.
Det følger også med en fasit. En kan velge om en vil svare på 30 eller 60 spørsmål.

 

  OPPGAVER 

 

Lav, mose, alger og mineraler.

 • 1. Hva består lav av?
 • 2. Hva er søl?
 • 3. Hva er det som gir svartkluft farge?
 • 4. Er havsalat spiselig?
 • 5. Hvordan kan en se hvor gammel en grisetang er?
 • 6. Hvilken farge har kyanitt?
 • 7. Hvilken farge har epidott?
 • 8. Hvilken farge har melkekvarts?
 • 9. Gi eksempler på hva en kan lage av stein?
 • 10. Når ble grønnsteinsbreksje dannet?

Insekt, ferskvannsfisk, reptiler og bakterier.

 • 1. Er padde helst nattaktiv eller dagaktiv?
 • 2. Hvor lever bakterier?
 • 3. Hva er et annet navn for øyenstikker?
 • 4. Hva har gitt bloddråpesvermer navnet sitt?
 • 5. Hvilken farge har kålsommerfugl?
 • 6. Hvilken farge har en glass-snegle?
 • 7. Hvor gyter ålen?
 • 8. Hva spiser larven til vårflua?
 • 9. Hva spiser den voksne vårflua?
 • 10. Kan saksedyr fly?

Sjødyr.

 • 1. Hva er spesielt med innvollene til havedderkoppen?
 • 2. Hvem ga navn til andeskjell og hvorfor?
 • 3. Hvordan fordøyer sjøstjerner byttet sitt?
 • 4. Hvilken fisk klarer å knuse et kuskjell?
 • 5. Svømmer kamskjellet bakover eller fremover?
 • 6. Hvor langt kan et knivskjell bli?
 • 7. Hvordan spiser purpursneglen?
 • 8. Hvordan ser en forskjell på hunn- og hannhummeren?
 • 9. Hvor mange armspisser kan et medusahode ha?
 • 10. Hva er det som avgjør hvilken farge en butt strandsnegl får?

Fisk og sjøpattedyr.

 • 1. Til hva bruker breiflabben stangen på hodet til?
 • 2. Hvor tung kan en laks bli? ..
 • 3. Hva bruker torsken skjeggtråden til?
 • 4. Består skjelettet til haien av bein eller brusk?
 • 5. Hvordan kamuflerer blekkspruten seg?
 • 6. Hvor mange arter av nålefisk har vi i Norge?
 • 7. Hvilke andre navn har skolest?
 • 8. Hva gjør en nebbhval om noen i flokken blir syk?
 • 9. Hva er lakselus?
 • 10. Hva er spesielt med hvordan flyndrelarven utvikler seg?

Fugler.

 • 1. Hva er et annet navn på lundefuglen?
 • 2. Hvilken farge er det på stjerten på ei skjære?
 • 3. Ha spiser en grågås? .
 • 4. Er rypa brun eller hvit om sommeren?
 • 5. Hvem har lengst nebb av enkeltbekkasin og storspove?
 • 6. Hvilken farge er det på en tiur?
 • 7. Hvilke to arter av rovfugl kan en se i utstillingen?
 • 8. Hva er fargen på foten til en hønsehauk?
 • 9. Hvilken fugl er det som kan lage store hull i ei maurtue?
 • 10. Har havsula blå eller svarte øyne?

Blomster, strå, trær og sopp.

 • 1. Nevn en ting som er spesielt med erteblomster?
 • 2. Hva er et annet navn på engsoleie?
 • 3. Hvilke tre arter av lyng kan en se i utstillingen?
 • 4. Hva ble myrull brukt til i gamle dager?
 • 5. Hva har gitt tettegress navnet sitt?
 • 6. Hvilken farge har bærene på kristtorn?
 • 7. Hvor mange tagger har bladet til lønn?
 • 8. Hva er forskjellen på hann- og hunnblomster hos kattefot?
 • 9. Når blomstrer blåknapp?
 • 10. Hvor trives hassel?

Pattedyr.

 • 1. Hvilken farge er det på pelsen til mår?
 • 2. Hvor lang kan en oter bli uten halen?
 • 3. Hva spiser reven?
 • 4. Hvor lange kan piggene på et pinnsvin bli?
 • 5. Hvor mange arter av flaggermus har vi i Norge?
 • 6. Hva spiser reinsdyr om vinteren?
 • 7. Hvor mange unger kan en røyskatthunn få på en gang?
 • 8. Hvordan ser pelsen til en hjortekalv ut?
 • 9. Hvor mange tenner har en rev i overkjeven?
 • 10. Hvor mange tær har en mår?

 

SVAR PÅ OPPGAVER.

Lav, mose, alger og mineraler.

 1. En alge og en sopp.
 2. En alge.
 3. Solen.
 4. Ja
 5. Hver gren får en ny blære hvert år.
 6. Blå
 7. Grønn
 8. Hvit.
 9. Smykker og møbler.
 10. For 425 millioner år siden.

Insekt, ferskvannsfisk, reptiler og bakterier.

 1. Nattaktiv.
 2. Over alt.
 3. Libelle.
 4. De røde prikkene på vengene.
 5. Lys gul.
 6. Gul med mørke striper.
 7. Sargassohavet.
 8. Planter og smådyr.
 9. Ingen ting.
 10. Ja.

Sjødyr.

 1. Kan sitte i beina.
 2. Munker fordi de trodde de var andeegg.
 3. Ved å vrenge ut magesekken.
 4. Steinbit.
 5. Svømmer i alle retninger.
 6. 20cm langt.
 7. Borer hull i skjell.
 8. Hunnen har bredere hale enn hannen.
 9. 5000 armspisser.
 10. Det den spiser.

Fisk og sjøpattedyr.

 1. Som fiskestang til å lure byttedyr.
 2. 40kg.
 3. Til å lete etter mat på bunnen.
 4. Brusk.
 5. Den skifter farge.
 6. 6 arter.
 7. Langstjert, buttnese, spiritist
 8. Blir hos den syke til den dør.
 9. En parasitt på laks.
 10. Øynene flytter seg.

Fugler.

 1. Sjøpappegøye.
 2. Grønn, lilla, blå og svart.
 3. Gress
 4. Brun.
 5. Storspove.
 6. Svart(og grønn og grå)
 7. Kattugle og hønsehauk.
 8. Gul.
 9. Grønnspett.
 10. Blå.

Blomster, strå, trær og sopp.

 1. De kan ta ut nitrogen fra lufta.
 2. Smørblomst.
 3. Røsslyng, klokkelyng og blålyng.
 4. Inni dyner.
 5. Til å tykne melk.
 6. Røde.
 7. 5 tagger.
 8. Hannen har runde blomster mens hannen har kurvforma.
 9. Om høsten.
 10. I solrike, tørre, varme, lune, sørvendte skråninger.

Pattedyr.

 1. Brun og gul.
 2. Ca 1m.
 3. Hare, pinnsvin, fugler, insekt, biller, døde dyr, frukt og søppel.
 4. 3cm.
 5. 9 arter
 6. Lav.
 7. 12 unger.
 8. Har flekker.
 9. 20 tenner.
 10. 5 tær.