Freda vilt.

Tårnfalk hunDersom du finner en død hauk eller oter kan vi søke Direktoratet for Naturforvaltning om å få denne preparert. Vi søker for deg. I Norge har vi et lovverk som gir en tillatelse til å beholde de fleste freda arter. Men en må huske på at alt fallvilt av freda arter i utgangspunktet tilhører viltfondet. Dersom et universitet ønsker fuglen vil de bli forfordelt når det søkes om eierbevis. Dette er avhengig av art men etter vår erfaring skjer det sjelden. Omtrent 1% av tilfellene.

Når du har funnet en død, freda fugl og ønsker å få den preparert må du kontakte oss innen 4 uker. Når vi har mottatt fuglen søker vi om et eierbevis på dine vegne. Dette eierbeviset får du utlevert sammen med det ferdig preparert. Vi er også pålagt å sende inn kroppen til fuglen før den kan leveres ut. Dersom det da viser seg at fuglen er skutt vil eierbeviset bli trukket tilbake og fuglen tilfaller viltfondet.

Microchip.
Enkelte arter som havørn og hønsehauk skal i tillegg merkes med microchip. Dette blir gjort av oss.
Forskrift om ivaretakelse av dødt vilt