Tegninger av akvariet er klar
01.12.10.
Da er tegningene av overbygget til akvariet klar. Bygget lages som en vinterhage/ drivhus. Halve akvariet står utendørs under tak mens andre halvdel står inne i overbygget. Publikum vil først og fremst se fisken ved å se ned i karet. Men det skal settes inn et vindu (100 x 50 cm) slik at en også kan se inn til fiskene.
Havlandet Marin Yngel og INC Engeneering jobber nå med å dimmensjonere rørsystemet, pumper og filter.

Takk til EWOS som vil søtte oss med det meste vi trenger av pumper. Veldig bra!  Havdyrkerne blir en av generalsponsorene til akvariet.
21.01.11
Takk til Havdyrkerne for at dere nå går inn med kr 30 000,- til i prosjektet! Og det i tillegg til at dere også støttet akvariet i 2010. Midlene vil bli brukt til å lage til kulisser i innganspartiet, bilettskranken og ved akvariet. Det er utrolig bra at dere i Havdyrkerne er med å støtter opp om et slikt prosjekt som dette. Så tusen takk, Odd og Soveig!

 

Også en stor takk til Florø Husflid som støtter oss med kr 5000,-!

Vi er så heldige å ha fått med oss en liten gjeng som snekrer og maler, og vi er godt i gang med innergangen ved billettskranken. Legger inn bilder når vi er ferdig med den. I neste uke kommer malermester Audun Nybø og skal legge gulv. Han vil gi oss en hel arbeidsdag! Og alle vi som kjenner han vet at han får gjort mye på en dag...! Veldig bra. Takk for det Audun!

10.01.11.
Tusen takk til Firdaposten som støtter akvariet med 20 000 + stor anonse i avisa! Og det i tillegg til de 20 000,- Firdaposten ga i støtte i 2010. Veldig bra! Og en stor takk til Brimmen Stone på Værlandet som har gitt oss en stor plate i dekorstein til billettskranken. En takk også til Rosmarin som gir kr 1000,- og til Marit Gjerstad som gir kr 300. Alle monner drar!
Bidragsytere

 

 

10.11.10.

Kinn Arkitekter er snart ferdige med tegningene av overbygget til akvariet. Det ser SÅ bra ut!! Jeg skal legge inn tegninger her når alt er klart. Kinn Arkitekter ville støtte akvariet med å gi litt avslag på prisen. Tusen takk for det, Rune.

Kruse holder nå på å trykke et sklt som skal henge ved inngangen. Kruse ville også gi litt rabatt. Og det i tillegg til at de allerede har gitt ren pengestøtte. Tusen takk til deg, Jan Otto.

iVest Consult har også støttet akvariet med å gi en lav pris på styrkeberegning av dekket. De har nett tatt en endelig vurdering og konkludert med at vi ikke trenger å ha noe ekstra armering/ dragere under karet. Takk til Albert for gode råd.

Takk til Anne Marie Russøy og Bjørg Randi Valvik som gir kr 500,- hver. Takk til Arnhild Klungresæter som gir kr 300,- og til Anne Brith Hagevik som gir kr 200,-. Alle monner drar!! Tusen takk.


27.09.10.

Nå er A til Å i gang med å designe skilt. Jeg har sett ett utkast og de ser veldig bra ut. Gleder meg til å se skiltene på veggen.

I bunnen av akvariet skal vi ha skjellsand og hvit grus. På Havrøyna har det vært drevet med uttak av sand og grus. Området er nå kjøpt av Stadt Sjøtransport. Jeg tok kontakt med dem for å høre om vi kunne få kjøpt litt sand. Det var ikke noe problem. Faktisk så skulle de fylle opp to Big Bag med sand/ grus og levere det på kaia ved akvariet. De ville være med å støtte akvaiet og vi kunne se på dette som deres bidrag. Så flott!! Tusen takk.

Vi har nå hentet materialer til kulisser i inngangsparitet fra bua til Katrine og Tom Daleng. Takk til dere for det. Blir veldig pent.

For noen år siden ble Hagelaget i Florø tildelt prisen; Årets Hagelag. Premien er ei flott, dekorert sildetønne. Den har vi fått lånt til å pynte opp ved akvariet. Tusen takk.  


28.08.10

Flora kommune har gitt kr 100 000,- til akvariet og kr 100 000,- til å lage til en "Hagepark" på det 400 kvadrat store uteområdet som akvariet og overbygget skal stå. Selve akvariet vil ta ca 30 kvadrat men resten kan vi bruke til å lage til en grønn lomme midt i sentrum.

Nå er Rune Kvammen godt i gang med å snekre i inngangspartiet. Han holder på å lage til en benk med dører. På benken skal vi ha suvenirer og annet til publikum.

De siste to ukene har jeg hatt flere møter med Halvard Hovland på Havlandet marin Yngel. De jobber med torskeyngel og har stor kompetanse på vannbehandling. Halvard er også utdannet marinbiolog og er dykker. Han er en viktig støttespiller med lang teoretisk og ikke minst praktisk kompetanse på dette området. Det er veldig interresant å jobbe med detaljer rundt filter, sjøinntak, sirkulasjon mm.

Florø Kjøleservice jobber med utforming av kjølesystemet

Norwegian marine holder på tegne ferdig karet som de skal bygge inne i Eikefjorden

Kurt Nordal skal lage til ei grind som stenger trappa fra torget på nattestid.

Leif Stafsnes jobber med å få satt inn ny prot ut mot gata.

 

04.08.10

Byakvariet har fått kr 400 000,- fra lokale oppdrettsbedrifter.

Reportasje i Firdaposten.
NRK Sogn og Fjordane
Solveig Villis, Svanøy på Orogo

Med disse midlene er akvariet fullfinansiert! En stor takk til Elin Tveit Sveen for å ta initiativet til dette og for å ha fått med deg alle sammen.

marø Havbruk

E. Karstensen Fiskeoppdrett

Steinvik Fiskefarm

Svanøy Havbruk og Skaar

Landøy Fiskeoppdrett

Flokenes Fiskefarm

Sandnes Fiskeoppdrett

Sulefisk

Takk for bidraget alle sammen.

 

Selv om akvariet nå er finansiert så håper jeg at dere som har fått en søknad fra Byakvariet fortsatt vil behandle denne og støtte prosjektet. Fordi jeg ønsker å bruke noe av midlene fra oppdretterne til å lage til en liten utstilling om hvordan næringen bruker leppefisk til å holde laksen fri for lakselus. Det er facinerende at en kan bruke en annen fiskeart til å bekjempe en parasitt på laks. Lakselus er en naturlig del av det biologiske mangfoldet. Det å bruke økologiske metoder har jeg lyst til å fortelle om i utstillingen. 

I akvariet bruker vi taren som filter. Voksende tare tar opp i seg næringsstoffer og renser på den måten sjøvannet rundt seg. Det å jobbe med naturens egne prinsipper synes jeg er interessant. 

I utstillingen vil jeg også bruke Biomangfoldutstillingen som nå har turnert over hele landet. Den kommer tilbake til Florø ved juletider og vil så bli stilt ut ved akvariet i noen år fremover. Temaet Biologisk Mangfold er veldig interessant og det at havbruksnæringen kan nyttiggjøre seg leppefisk til å holde laksen fri for parasitter i moderne havbruk og akvariet kan nyttiggjøre seg tare til å rense sjøvann i moderne akvaridrift gir spennende perspektiver.

  

03.08.10

Tusen takk til Brimmen Stone (Landøy Steinindustri) som vil lage til 2 – 3 store hagebord av naturstein fra Værlandet til Byakvariet. Det er solide og fantastisk flotte hagemøbeler av sandblåst konglomerat (Picasso) og pusset breksje (Black Beauty). 

  

 


I forrige uke så tok jeg kontakt med Havdyrkerne for å høre om de kunne kontakte alle sine medlemmer og spør om noen hadde slanger på 75mm eller tykkere liggende som vi kunne få bruke til sjøinntaket til akvariet. Det gikk ikke lenge før Karl Petter Myklebust fra Nærøy marin ringte meg og kunne fortelle at de hadde 200m med slange som vi kunne få bruke vederlagsfritt. Takk til Nærøy marin for det. Men det kan hende at slangen er litt for tynn, det skal vi finne ut av i neste uke.

Så ringte Frode Ellingsund i Florø Froskemannsklubb og spurte om jeg trengte hjelp fra dem. Klubben skulle hjelpe til med å samle inn dyr til akvariet. Veldig bra. Jeg fortalte at siden vi kommer til å skifte ut dyr ganske ofte siden vi bare har ett akvarium så vil den hjelpen komme godt med. Jeg spurte også om de kunne hjelpe oss med å legge ut sjøinntaket. Trenger en dykker nede på bunnen. Tusen takk for dere også vil hjelpe til litt med det.

Takk til Natvik som har trykket opp giroblanketter til innsamlingsaksjonen

Takk til Rune Søfteland som har gitt kr 500,- og takk til Leif Amundsen/ Anne Brith Hagevik som har gitt kr 200,-. Alle monner drar:-)

Vi holder nå på å se på detaljer rundt sjøinntaket, kjølesystemet, bygging av karet, overbygget.

Leif Stafsnes ser på ulike løsninger på å legge et finere dekke på uteplassen.

Så det går framover, sakte men sikkert


29.07.10

Arbeidet med planlegging og finansiering av Byakvariet går fremover. Se link
her hvordan det går med finansieringen. Tusen takk til alle privatpersoner og bedrifter som har gitt pengegaver/ sponsormidler til akvariet.

Men mange er også med å hjelper til eller gir materialer og annet til prosjektet.

Coast Innovasjon hjelper meg med å utvikle og lage tegninger.
Florø Mekaniske Verksted sveise og annet arbeid.
Norway Pelagic Florø lar oss få låne frys til å desinfisere materialer fra gammel buavegg som skal brukes til kulisser.
Rune Kvammen og Ragnar Kristiansen vil hjelpe til med å sette opp akvariet, snekkerarbeid og å samle inn dyr til akvariet.

 ........................................................................................................................

10.06.10.

Tusen takk til Sparebanken Sogn og Fjordane som støtter akvariet med kr 100 000,-.

..........................................................................................................................

09.05.10.

Privatpersoner som støtter akvariet med pengegaver får til gjengjeld komme gratis inn på akvariet det første året tilsvarende billettprisen. Husk å ta vare på utskrift fra banken.
Kontonr 0535 44 98598.
Takk til alle som allerede har gitt støtte til akvariet. Tilbudet om å komme gratis inn gjelder naturligvis også dere

..........................................................................................................................

08.05.10 

Nå er husleieavtalen klar med grunneier. Takk til LL Strandgata 35 for å gi lav leie til akvariet. Den lave leien tilsvarer en støtte til akvariet på ca kr 50 000,- . Også takk til Leif Stafsnes for mange gode råd på veien.

Plassering av akvariet.
På sissa under ser en torget til høgre i bildet og Strandgata helt nede. Akvariet skal stå på uteplassen til bygget (Gamle Meieriet) som er midt i bildet. Innganen er gjennom en "tunnel" fra gata og Strandgata 35 eller en trapp fra kaianivå ved Torget og opp på uteplassen.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Akvariet skal stå ute, men inne i et glassoverbygg. På grunn av tyngden av bassenget som er på ca 20 000L så har vi fått hjelp fra iVest Consult beregne styrken i betongdekket. Det ser faktisk ut til at betongdekket ble så solid bygget den gangen det var meieri her at det vil tåle akvariet og overbygget.

 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Når en står rundt akvariet på uteplassen kan en se ned i bassenget gjennom luker i glassoverbygget.
På uteplassen rundt akariet vil det bli laget til en hagepark med blomster og små trær.