Formidling av biologisk mangfold.

Den 28.03.04 ble jeg innvitert til å delta på informasjonsmøtet i Vevring om North Mining sine planer om utbygging av steinuttak i fjellet og deponi i Førdefjorden. Målet var å vise litt av det biologiske mangfoldet i fjorden og i fjellet for å synliggjøre hva som er truet med gruvedrift og deponi.

Dette er en ikke det samme som Vandreutstillingen om Biologik Mangfold som er et undervisningssett til skoler og museer. Dette er ei samling av alt mulig rart som er oppbevart på glass eller tørket/ frosset. Her er mange arter og mye spennende å se på som en liten blekksprut og hjernen til en rein.

 

Det å kunne kjenne og føle gir mange inntrykk hos et barn.

 

Erfarne fiskere fann også ting de ikke hadde sett før som skolest og beryx.

Men det som kanskje skapte mest engasjement var nok "bjørnehånda". Ei flådd bjørnepote. Den ser ut som ei flådd hånd ved første øyekast.

 

Tilbakemeldingene var hyggelige.