Utstilling med geiter.

Så er kjegeita og killingen på plass i Selje. Turen opp gikk fint. De er nå endel av ei vandreutstilling om kystgeita på Vestlandet.
Ved å bruke utstoppa geiter sammen med bilder, tekst, gjennstander og film blir utstillinga mer livaktig.

Utstilling med geiter på Selje
.
Kjegeit og geitekilling
.
Kystgeita i Selje. 
Kystgeita er ein utryddingstrua geitestamme som det enno finst att nokre få flokkar av på Stadlandet i Selje kommune. I 2001 var det omlag 150 avlshodyr her. I tillegg går det eit mindre tal kytstgeiter på øyane Skorpa og Sandsøy i Møre og Romsdal. I Selje er det også kystgeitebønder som enno driv med kystgeitehald i ubroten tradisjon.
.
Les mer om kystgeita og utstillinga her
Takk til NaturExpo for samarbeidet